You are here Contacto

Contacto con Junta

Asociacion de Vecinos del Portazgo Ntra. Sra. del Carmen

Contacto
Dirección:
Ctra. de Huesca s/n "Antigua Casilla"

Portazgo "Zuera"
ZARAGOZA
50800
Teléfono: 976 900 901
http://www.portazgo.net

Información: Participa, a que esperas para asociarte.

Perfíl de la información

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.88 MB
Application afterInitialise: 0.020 seconds, 4.54 MB
Application afterRoute: 0.025 seconds, 5.75 MB
Application afterDispatch: 0.036 seconds, 7.30 MB
Application afterRender: 0.093 seconds, 9.68 MB

Memoria usada

10525872

51 queries identificadas

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'q8s9dmg2aqij9ea92v3ousnk42'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1519022313' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'q8s9dmg2aqij9ea92v3ousnk42'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'q8s9dmg2aqij9ea92v3ousnk42','1519025913','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 37)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, cc.access AS category_access, cc.title AS category_name,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(':', cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug 
    FROM jos_contact_details AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 1
    AND a.published = 1
    AND cc.published = 1
 11. SELECT cd.*, cc.name AS category_name, cc.description AS category_description, cc.image AS category_image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cd.alias) THEN CONCAT_WS(':', cd.id, cd.alias) ELSE cd.id END AS slug,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(':', cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug 
    FROM jos_contact_details AS cd
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cd.catid = cc.id
    WHERE cd.catid = 12
    AND cc.published = 1
    AND cd.published = 1
    AND cc.access <= 0
    AND cd.access <= 0
    ORDER BY cd.default_con DESC, cd.ordering ASC
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 37 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 8
    AND catid = 37
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 25
 14. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 32
 15. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 33
 16. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 34
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 35
 18. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 36
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 37
 20. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 38
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 39
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 44
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 28. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 46
 29. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 47
 30. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 48
 31. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 49
 32. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 50
 33. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 27
 34. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 31
 35. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 55
 36. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 12
    AND catid = 68
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 37. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 63
 38. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 9
    AND catid = 38
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 12
 39. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 28
 40. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 60
 41. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 10
    AND catid = 39
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 12
 42. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 29
 43. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 30
 44. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 7
    AND catid = 71
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 45. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 62
 46. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 7
    AND catid = 36
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 10
 47. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 20
 48. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 68
 49. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 50. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 23
 51. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 24

Archivos de idioma cargados

Sin traducir las cadenas de diagnóstico

Ninguno

Sin traducir las cadenas de diseñador

Ninguno